Seglingen 13-05-29.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0529-poster