Seglingen 13-06-19.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0619-poster