Seglingen 13-06-12.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0612-poster

QT-filen är c:a 40 MB.

Tillbaka.