Seglingen 13-06-12.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0612-poster