Seglingen 13-08-28.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0828-poster

QT-filen är c:a 64,4 MB.

Tillbaka.