Seglingen 13-08-28.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0828-poster