Seglingen 13-06-26.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0626-poster

QT-filen är c:a 23 MB.

Tillbaka.