Seglingen 13-06-26.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0626-poster