Seglingen 13-06-05.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0605-poster

QT-filen är c:a 47 MB.

Tillbaka.