Seglingen 13-06-05.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0605-poster