Seglingen 13-08-14.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons130814-poster