Seglingen 13-08-14.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons130814-poster

QT-filen är c:a 27 MB.

Tillbaka.